Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Van tijd tot tijd publiceert Envisioning artikelen die zich kenmerken door verrassende actualiteit.
Op deze pagina kunt u een publicatie selecteren om op uw beeldscherm verder te lezen. Wilt u over het artikel beschikken, dan kunt u het downloaden als gezipt Word-bestand of pdf.
De publicaties zijn vrij van rechten.
Mits met bronvermelding - Envisioning Management Consulting - is pubiceren toegestaan.

Teamvorming in sportteams

Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer, teamcoach Ares Dames 1
door Envisioning management consulting® , J.H. de Weerd, versie 1.2 0 2009©

In teamsport wordt de laatste jaren steeds vaker de aandacht gevestigd op de mentale kant van teamvorming. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe herkennen we tijdig conflicten en lossen we ze op? Hoe komen we tot besluiten waar iedereen zich achter schaart en goed bij voelt? Hoe gaan we om met tegenslagen en nederlagen? Hoe vieren we onze overwinningen?
Publicatie in .pdf .... download .pdf
 

The Sigmoid Curve and the Paradox of Success
The Road to Davy's Bar
The Wicklow Mountains lie just outside Dublin in Ireland. It is an area of wild beauty, a place to which, as an Irishman born near there, I return as often as I may. It is still a bare and lonely place, with unmarked roads, and I still get lost. Once, I stopped and asked the way. "Sure, it's easy," the local replied. "Just keep going the way you are, straight ahead, and after a while you'll cross a small bridge with Davy's Bar on the far side, you can't miss it!" "Yes, I've got that," I said, "straight on to Davy's Bar." "That's right. Well, half a mile before you get there, turn to your right up the hill."

Publicatie in .pdf .... download .pdf
   
Herkent u dit:
Het risico van veel visie en veel ongerichte actie?
Risico Journaal april 2001
Directies van bedrijven en not-for-profit-organisaties hebben in het algemeen een goede visie op maatschappelijke, commerciële en technologische ontwikkelingen.
Lastiger is het veelal om die visies in het eigen ondernemingsbeleid om te zetten in een praktische en welhaast tastbare vorm, waardoor ze gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsvoering, zeg maar bij het organiseren van het werk van alle dag.
4lees verder
ZIP-Wordfile download gezipt wordbestand. (publicatie1.zip 422 kB)
   
De veranderende rol van het kantoor:
Van functionele werkplek naar multi functionele ontmoetingsplaats.
Het risico dat u als een ondernemer en manager loopt bij het niet goed inrichten van een bij uw bedrijfsstrategie passende kantooromgeving is groter dan vaak wordt gedacht.
Kantooromgevingen hebben een duidelijke invloed op de motivatie van medewerkers en beïnvloeden derhalve de productiviteit. Daarnaast zo betoog ik hier in dit onderwerp, is de rol van het kantoor aan sterke verandering onderhevig.
4lees verder
ZIP-Wordfile download gezipt wordbestand. (publicatie2.zip 422 kB)
   
Is het hebben van bedrijfsgeheimen wel zinvol?
Bedrijfsinformatie is geheim en levert concurrentievoordeel op, zeggen we vaak. Is dat nu wel zo? En …. Is informatie geheim te houden. Welke risico loop je als onderneming om kennis te delen met je klanten en je concurrenten?
4 lees verder
ZIP-Wordfile download gezipt wordbestand. (publicatie3.zip 422 kB)
   
5
profiel | aanpak | portfolio | literatuur | relaties | publicaties | zoeken | contact | klachten | disclaimer