Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Overzicht van het dienstenportfolio van Envisioning

Missie/visie
- Directie- en managementbegeleiding

Strategie ontwerp
- Workshops
- Management trainingen

Organisatie ontwikkeling
- Workshops organisatie, processen en cultuur
- Templates en voorbeelden
- Implementatie planning

Veranderingsmanagement
- Workshops: wat doet een cultuur er toe
- Veranderingsplanning en -scenario's

Matrix diensten-aanbod
Klik hier om de matrix van ons dienstenaanbod te bekijken

Ontwikkeling succesvolle teams
- Teams en teamsgedrag
- Samenwerking tussen verschillende -------------------persoonlijkheden
- Vertaling naar eigen team en organisatie

Formule 7 x 7 x 7
- Discussie:7 boeken met 7 managers in 7 dagdelen
- Strategiethema's voor de eigen organisatie

Training en coaching in business-project-management
- training van projectmanagers in organisaties
- coaching op project management methodiek
- coaching gericht op de effectiviteit van gedrag van de projectmanager in kwestie

Klant- medewerker onderzoek
- klant- en medewerkerstevredenheidonderzoek
- veelal als begin van een strategievormings- en veranderingsproces

Strategic Planning
5
profiel | aanpak | portfolio | literatuur | relaties | publicaties | zoeken | contact| klachten | disclaimer