Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Envisioning helpt de visies van het management van organisaties scherp te stellen en voelbaar te maken voor medewerkers, klanten en buitenwereld.

Disclaimer
Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desalniettemin kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen dan wel met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, situatie of toepassing.

Er kan derhalve, om welke reden dan ook nimmer enig beroep worden gedaan, dan wel enige aansprakelijkheid worden gesteld als gevolg van schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site voorkomende gegevens of informatie.

   

 

profiel | aanpak | portfolio | literatuur | relaties | publicaties | zoeken | contact | klachten | disclaimer