Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Literatuur van Envisioning

Permission Marketing
Auteur: Seth Godin
Permission Marketing is een relatief nieuw begrip om de interactieve marketing of relatie met de klant aan te duiden.
Veel wordt geschreven en gesproken over customer relationship management, dit boek nu geeft de achtergronden weer hoe klantrelaties via electronische distributiekanalen kunnen worden vormgegeven.
Permission marketing gaat uit van het principe dat de consument/klant zelf de relatie met de leverancier (van product en dienst) aangaat en aangeeft er prijs op te stellen deze relatie te continueren.

Seth Godin is een praktijkman op dit terrein en oprichter van YoYodyne, de interactieve direct mail organisatie die in 1998 is verkocht aan YAHOO!

3