Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Literatuur van Envisioning
Built to Last
Auteur: Collins & Porras
Built to last is een toonaangevend boek op het gebied van het opbouwen van organisaties die langer meegaan dan gemiddeld (ca. 10 jaar). Wat maakt nu het echte onderscheid tussen organisaties die 50 jaar of langer bestaan en de vele andere die opkomen en ook weer snel gaan?
Visie en cultuur zijn in dit gedachtengoed de basisbegrippen, die verder worden uitgewerkt door de auteurs. In drie concepten: core ideology, core values, core purpose.
Built to Last

Dit gedachtengoed is één van de weinige dat zich baseert op langdurig en grondig onderzoek in samenwerking met de Stanford University in de USA. Uit achttien sectoren wordt de leider uit de branche vergeleken met de nummers twee uit diezelfde branche. Op basis van de gevonden verschillen is door de auteurs een gedachtengoed ontwikkeld dat handvatten geeft voor het vormgeven van gedendaagse succesvolle organisaties.

Statements
uit het gedachtengoed van Collins & Porras:

  • De tirannie van het of/of denken
  • Het korte termijn antwoord op de missie van een onderneming is vaak geld, shareholders-value. De meest succesvolle bedrijven in de wereld hebben daarnaast nog heel andere waarden.
  • Managers en visionaire bedrijven accepteren simpelweg niet te moeten kiezen tussen korte termijn financiën en lange termijn succes. Zij werken eerst en vooral aan de lange termijn, en tegelijk houden zij zich aan de veeleisende korte termijn doelstellingen.

Wat leert u van het gedachtengoed van Collins & Porras?

  • Hoe essentieel is het hebben van een lange termijn visie?
  • Waaruit bestaat een missie en visie die 20 jaar of langer stand houdt?
  • Hoe combineer ik in de praktijk visioniair leiderschap met dagelijks aansturen van de operatie?
  • Wat maakt de beste bedrijven uit verschillende branches uniek?
  • Wat is de rol van een ondernemening voor de mensen / medewerkers?
3