Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Literatuur van Envisioning
Leading the Revolution
Auteur: Gary Hamel
Hamels tweede standaardwerk moet dit boek nog worden. Wel is het door hem zelf en zijn uitgever gezien als dť opvolger van de bestseller in de jaren 90 "Competing the future"
Als spreker en auteur is Hamel's naam synoniem geworden met kerncompetities, Strategic intent en alliantievorming.
Leading the Revolution

Dit nieuwe boek gaat over het concurreren op basis van samenwerking in een netwerkeconomie waarbij de grenzen van het oude win/lose-principe zijn bereikt. Het geeft inzage in waarom innovatieve ondernemingen succesvol zijn, soms een zogenaamde "dot.com"-organisatie, maar ook waarom deze ondernemingen vaak juist niet succesvol zijn. Het gaat niet om oude versus nieuwe economie, maar om innovatie-vermogen!
Stapje voor stapje verbeteren is niet genoeg, het einde van de resourceplanning en proces re-engineering. Echte vernieuwende manieren (business models) van de markt betreden is aan de orde. Schumpeter's "creative destruction" wordt een wervelwind...

Statements
uit het gedachtengoed van Gary Hamel:

  • In a non lineair world, only non lineair ideas will create new wealth.
  • Ons voorstellingsvermogen (the envisioned future) wordt vandaag steeds meer haalbaar.
  • Create space for new business concepts; alignment if fine, if the world wasn't changing.
  • Bedrijven falen in het creŽren van een nieuwe toekomst, niet vanwege het gebrek aan toekomst- voorspelling, maar wehens gebrek aan toekomstgericht voorstellingsvermogen.

Wat leert u van het gedachtengoed van Hamel?

  • Wat is het hebben van een visie waard?
  • Hoe creŽer je ruimte in de organisatie voor echte vernieuwing
  • Welke managementstijl ondersteunt innovatie en welke niet.
3