Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Literatuur van Envisioning

Succesvolle Managers Realiseren
Gert Anbeek, Patrick Lybaert, Harry de Weerd - 2010.

Weer een boek over veranderen, daar is wel alles over opgeschreven, zou je zeggen? Inderdaad, over veranderen zijn vele goede boeken geschreven.

Het bijzondere aan dít boek is, dat het u in staat stelt om de gewenste verandering zelf gedraaid te krijgen. Dat onderscheidt het van alle goede boeken die al geschreven zijn. op basis van de ervaring van de auteurs als organisatieadviseurs hebben zij geleerd dat het realiseren van veranderingen het lastigste is wat er in de organisatiekunde bestaat.

Succesvolle Managers Realiseren

 

Hoe u de realisatie van een veranderingsproces moet plannen en hoe u de mensen begeleidt die het proces doormaken, is een complexe aangelegenheid. De auteurs hebben ervaren dat aanpakken van deze weerbarstige materie neerkomt op het op het juiste moment doen van de juiste procesmatige interventies.

Psychologie is in feite een hele exacte wetenschap. Wanneer u de wetmatigheden kent, weet wie de spelers zijn en wat hun voorkeursgedrag is en weet welke belangen er spelen dan kunt u feilloos voorspellen wat mensen gaan doen of juist niet zullen doen en daarmee worden processen op vrijwel mathematische wijze stuurbaar.

In dit boek komen deze psychologische wetmatigheden allemaal uitgebreid aan de orde, zowel de onderliggende inzichten als de instrumenten om er concreet invulling aan te geven.

Dit boek rond het thema procesmatig veranderen gaat over hoe u dit nu zelf kan toepassen. Welke interventie zal ik doen, is de timing goed en is het proces qua aanpak en volgorde goed gekozen en hoe doe ik dat dan? Het bevat een concrete procesmatige aanpak, inzichten en vooral een praktisch instrumentarium dat de auteurs in de loop van hun eigen adviesopdrachten aan grote organisaties in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld. Deze maken het mogelijk zelf daadkrachtig veranderingen te implementeren.

Het boek is met name bedoeld voor leidinggevenden, maar is evenzeer voor projectleiders, collega organisatieadviseurs en die professionals die adviseren als tweede beroep hebben: de strategie adviseur, de HR manager, de marketingmanager, de ICT professional, de business analist en de controller. In feite al die professionals die in organisaties werken en waarvoor het adviseren over het aanpakken van veranderingsprocessen een substantieel onderdeel van de werkzaamheden vormt.
Inhoudsopgave
Inleiding tot procesmatig veranderen
Wat heb ik er aan

A. Procesadvisering en beïnvloeding
1. Cultuur, samenwerking en teams
2. Visie en strategievorming
3. Leiderschap en besturing
4. Klantrelaties en productportfolio
5. Processen, systemen en organisatie

Een uitgave van Executive Leadership Foundation

3