Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Publicatie van Envisioning

Is het hebben van bedrijfsgeheimen wel zinvol?Bedrijfsinformatie is geheim en levert concurrentievoordeel op, zeggen we vaak. Is dat nu wel zo? En …. Is informatie geheim te houden. Welke risico loop je als onderneming om kennis te delen met je klanten en je concurrenten?

Natuurlijk, er zijn veel gegevens in een bedrijf die je liever niet op straat hebt liggen, zoals je boekhouding, gegevens van je klanten, recepturen van producten en dergelijk.
Toch is er een enorme kentering op de beleving wat geheim moet blijven en wat daarvan nu echt concurrentievoordeel oplevert, dan wel een groot nadeel zou zijn als het openbaar was.

Ik werkte 10 jaar geleden bij een ICT-adviesbureau waar je zuinig was met het rondstrooien van informatie over de gebruikte methoden en technieken. Dat was en is vaak nog steeds heel gebruikelijk in de consultancy-branche.

In andere branches is het de laatste jaren gebruikelijk om veel informatie en methoden, specificaties, brondocumenten en dergelijk gewoon openbaar aan te bìeden. Kijk maar eens naar de schat aan informatie die je op het Internet geheel gratis kunt verkrijgen:
Kwaliteitssysteem-documentatie, complete methoden voor informatie-planning, milieuzorgsysteem-documenten, methoden voor bedrijfs-doorlichting, inkoop-checklists en -voorwaarden van diverse branche organisaties, vreselijk veel software voor talloze toepassingen

Zo kan ik nog even doorgaan……..

Informatie is overal, kennis is overal, bereikbaarheid is overal.
Met de komst van het internet geldt steeds meer als spelregel: Informatie is overal, kennis is overal, bereikbaarheid is overal. Alles wat je bedenkt is elders op de wereld reeds bedacht of in vergelijkbare wijze beschikbaar gemaakt. Uitzonderingen vormen uiteraard de echte op innovatie gerichte R&D zoals verricht door Universiteiten, bedrijven als Philips, IBM, en innovatiebureaus.

"The network economy is founded on technology,
but can only be built on relationships;
it starts with chips and ends with trust!"


De centrale boodschap hier is: focus je in je bedrijf niet op het geheim houden en beveiligen van informatie en kennis, maar op het toepassen ervan en het geven van menselijke aandacht bij de uitvoering!

Sterker nog: hoe meer je gratis weggeeft of gratis ter beschikking stelt, des te meer je als bedrijf wordt beschouwd als een leider in je markt. Des te meer zul je gevraagd worden te helpen bij het doorgronden van de beschikbare informatie, het aanpassen en geschikt maken van de kennis voor een specifieke bedrijfssituatie en het helpen bij de invoering ervan.

Zo heeft Microsoft de grote IT-reus van de jaren '80, IBM, verslagen als het gaat om de positie van de besturingssystemen en kantoorautomatiseringstoepassingen. Microsoft gaf stelde de broncode van de progammatuur ter beschikking aan wie het maar wilde gebruikten. Een organisatie als Xerox die haar patenten en kennis krampachtig probeerde vast te houden, is de verliezer in de markt voor windows systemen, nota bene de uitvinders ervan.

"Overvloed en niet schaarste, genereert waarde".
Anders gezegd: "Overvloed en niet schaarste, genereert waarde". En dat geldt zeker in de op dit moment met rasse schreden groeiende netwerk-economie. Hier worden op basis van kennis en kunde bedrijven aan elkaar gelinkt aan de hand van de op dat moment in de markt gevraagde oplossingen. Iedere ondernemer weet zo langzamerhand dat hij zelf niet alles in huis kan hebben en intensief moet samenwerken, wil je een beste oplossing aan je klanten kunnen leveren.

Dus actief delen van kennis en ervaring is uiteindelijk veel slimmer dan het achter slot en grendel proberen te houden van zogenaamde bedrijfsgeheimen.
Mijn stelling is dan ook dat, privacy-informatie en klantinformatie daargelaten, beveiliging van zogenaamde schaarse bedrijfskennis geen toegevoegde waarde creëert dan wel beschermt.

Wat echt schaars is en nog schaarser wordt in de komende jaren is:
MENSELIJKE AANDACHT en BETROKKENHEID bij het toepassen van kennis en ervaring.

Wilt u meer lezen over principes van economische spelregels in de netwerkeconomie, dan is onderstaand boek meer dan de moeite waard:

 

New rules for the new economy, Kevin Kelly
-ISBN 1-85702-892-9

3