Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Publicatie van Envisioning

Herkent u dit:
Het risico van veel visie en veel ongerichte actie?
Directies van bedrijven en not-for-profit-organisaties hebben in het algemeen een goede visie op maatschappelijke, commerciële en technologische ontwikkelingen.
Lastiger is het veelal om die visies in het eigen ondernemingsbeleid om te zetten in een praktische en welhaast tastbare vorm, waardoor ze gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsvoering, zeg maar bij het organiseren van het werk van alle dag.
Hierbij de altijd aanwezige componenten strategie, marketing en ICT - Informatie en Communicatie Technologie - als drijvende krachten enerzijds en mensen, organisatiestructuur en managementstijl anderzijds aan elkaar smeden tot een inspirerend veranderplan blijkt steeds weer moeilijk.

Het risico dit niet goed te doen wordt nog eens vergroot door de razend snelle opkomst van commercie via Internet: e-Commerce. Dit fenomeen heeft het gevoel in een "rat-race" te zitten nog eens vergroot. In het tweede halfjaar, nemen veel organisaties hun bedrijfsbeleid weer eens onder de loep, om een plan voor 2001 te maken. Een onsje internet hoort daar natuurlijk in te staan, wil je door je omgeving serieus genomen worden.Wat is het risico dat je als bedrijfsleiding loopt:
de missie en strategie staan keurig opgeschreven in het jaarlijkse beleidsplan en tegelijkertijd doet de organisatie gewoon zijn werk ("druk, druk, druk"), zonder dat er ietst verandert.

Wat kun je als bedrijfsleiding aan dit risico doen:
1. Doe een kort rondje interviews met je eigen medewerkers en met je drie belangrijkste en drie lastigste klanten.
2. Beleg met deze input gewapend een twee-daagse "hei-sessie" en geef al discussiërend met elkaar antwoord op de echt belangrijke vragen als:
¨ wat drijft ons als bedrijf of organisatie (bezieling)
¨ waarom willen klanten met ons zaken doen, aannemende dat meestal niet ons product of onze dienst de primaire reden is!
¨ welke eigenschappen hebben wij die voor anderen moeilijk te immiteren zijn (cultuur, mensen, managementstijl, ethiek in zaken)?
¨ waar is de binding met ons personeel op gebaseerd en is dat voldoende?
3. Beschrijf met één zin of motto uw bedrijf, werk, passie, product, werkproces?

Pas daarna kan het meer ge-ijkte programma van strategievorming worden doorlopen met een sterkte/zwakte analyse en product/markt-combinaties, productie-aantallen, omzet, budget, marktaandeel, winst, etc, etc..
Vertrouwen binnen het managementteam en een communiceerbaar verhaal voor de mensen in de organisatie hebben, dat maakt vervolgens dat concrete van missie/strategie afgeleide actieplannen het gat kunnen dichten ("overbruggen") naar de bedrijfsvoering van alle dag.

Een dergelijke aanpak verkleint aanzienlijk het risico van veel visie en veel ongerichte actie!
Succes.

3