Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact
Visies omzetten in een actieprogramma
  • Waarom zijn wij er?
  • Waar zijn wij naar op weg?
  • Welke resultaten willen wij bereiken?
  • Hoe realiseren wij onze doelstellingen?
  • Hoe passen wij de huidige werkwijze aan; hoe meten we de prestaties?
  • Wat houdt ons iedere dag opnieuw bezig?

Directies van bedrijven en not-for-profit-organisaties hebben in het algemeen een goede visie op maatschappelijke, commerciŽle en technologische ontwikkelingen. Lastiger is het veelal om die visies in het eigen ondernemingsbeleid om te zetten in een praktische en tastbare vorm, waardoor ze gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsvoering, zeg maar bij het organiseren van het werk van alle dag.

 

Hierbij de altijd aanwezige componenten strategie, marketing en ICT -Informatie en Communicatie Technologie - als drijvende krachten enerzijds en mensen, organisatiestructuur en managementstijl anderzijds aan elkaar smeden tot een inspirerend veranderplan blijkt steeds weer moeilijk.
Envisioning biedt u advies...
Risico
Het risico dit niet goed te doen wordt nog eens vergroot door de razend snelle opkomst van commercie via internet: e-Commerce. Dit fenomeen geeft het gevoel in een "rat-race" te zitten. In het tweede halfjaar nemen veel organisaties hun bedrijfsbeleid weer eens onder de loep, om een plan voor het volgend jaar te maken.
"Een onsje internet" hoort daar natuurlijk in te staan, wil je door je omgeving serieus genomen worden.
Wat is het risico dat je als bedrijfsleiding loopt?
De missie en strategie staan keurig opgeschreven in het jaarlijkse beleidsplan en tegelijkertijd doet de organisatie gewoon zijn werk ("druk, druk, druk"), zonder dat er iets verandert.
Wat kun je als bedrijfsleiding tegen dit risico doen?
Doe een kort rondje interviews met je eigen medewerkers en met je drie belangrijkste en drie lastigste klanten.
Beleg met deze input gewapend een twee-daagse "hei-sessie" en geef al discussiŽrend met elkaar antwoord op de echt belangrijke vragen als:

Wat drijft ons als bedrijf of organisatie? (bezieling)
Waarom willen klanten met ons zaken doen, aannemende dat meestal niet ons product of onze dienst de primaire reden is?
Welke eigenschappen hebben wij die voor anderen moeilijk te imiteren zijn (cultuur, mensen, managementstijl, ethiek in zaken)?
Waar is de binding met ons personeel op gebaseerd en is dat voldoende?

Beschrijf met ťťn zin of motto uw passie, visie, product en werkproces.

Pas daarna kan het meer gebruikelijke programma van strategievorming worden doorlopen met een sterkte/zwakte analyse en product/markt-combinaties, productie-aantallen, omzet, budget, marktaandeel, winst, etc. etc.

Vertrouwen binnen het managementteam en een communiceerbaar verhaal voor de mensen in de organisatie maken het mogelijk dat concrete maatregelen het gat kunnen dichten ("overbruggen") tussen missie en visie en de bedrijfsvoering van alle dag.

Een dergelijke aanpak verkleint aanzienlijk het risico van veel visie en veel ongerichte actie!

Envisioning leidt naar succes...

5
profiel | aanpak | portfolio | literatuur | relaties | publicaties | zoeken | contact| klachten | disclaimer