Envisioning Management Consulting
Profiel
Aanpak
Portfolio
Literatuur
Relaties
Publicaties
Zoeken
Contact

Envisioning helpt de visies van het management van organisaties scherp te stellen en voelbaar te maken voor medewerkers, klanten en buitenwereld.

Enerzijds doet zij dit door actieve MANAGEMENT ADVISERING en begeleiding van directie- en managementteams.
Anderzijds traint zij samen met een aantal trainingspartners directie, managers en professionals in vaardigheden die nodig zijn om veranderingen procesmatig te kunnen realiseren.

Samen met Executive Leadership Foundation kan zo een breed palet van ADVISERING EN VAARDIGHEDEN TRAINING worden geboden.
Executive Leadership Foundation

Envisioning Management Consulting helpt managementteams met het aanscherpen van de strategie, het bedenken van een werkend veranderingsproces en het creëren van hoogpresterende teams.

Realistisch: aansluitend bij marktmogelijkheden en rekening houdend met aanwezige of te verwerven (organisatie en management) competenties om succes ook binnen bereik te brengen.

 

Interactief: de vormgeving van het adviesproces is gericht op commitment en de eigen ontwikkeling van management dat als voorbeeld voor de organisatie dient; verdere ontwikkeling van het lijnmanagement en de professionals in de organisatie is volgend hierop en eveneens inspirerend en prikkelend interactief.

 

Op basis van wederzijds vertrouwen: samen optrekkend met het management, maar wel gidsend en kritisch toetsend. Daarbij geldt te allen tijde "niet goed, geld terug".

 

Onafhankelijk: zich baserend op een objectieve visie en analyse en op geen enkele wijze gekoppeld aan andere marktpartijen, anders dan de Erasmus Universiteit via Executive Leadership Foundation.

 

ENVISIONING MANAGEMENT CONSULTING richt zich op het realiseren van organisatieverandering. Dit doet zij vanuit een nieuwe strategie of vanuit een vraagstuk gekoppeld aan de bestaande strategie. Wij werken voor en met de opdrachtgever aan strategieformulering en vertaling daarvan in de daarbij passende organisatieverandering. Desgewenst wordt de uitvoering begeleid in een sprankelend veranderingsplan.

 

Het daadwerkelijk bereiken van resultaten staat of valt met de kwaliteit van de ideeën, van de uitvoering en van de relaties tussen de mensen die het moeten doen.
Vakmanschap, ervaring, energie, vertrouwen én de wil om te presteren zijn onlosmakelijk verbonden met onze stijl en werkwijze. In nauwe samenspraak met de cliënt / opdrachtgever scheppen wij de voorwaarden om tot ontwikkeling en resultaat te komen.

 

ENVISIONING MANAGEMENT CONSULTING is ervan overtuigd dat ambitie daarbij even onmisbaar is als realiteitszin. Gedrevenheid en professionaliteit, visie en werkkracht moeten daarbij altijd hand in hand gaan.

 

Kennis en ervaring in de wereld van ICT is een onmisbaar voordeel dat ENVISIONING inzet wanneer dat nodig en nuttig is. Ervaring met het werken met professionals (ICT-ers, consultants, logistiek experts, bouwkundigen, docenten, HRM medewerkers) is een tweede ervaringspijler die organisatie veranderingen in een breed perspectief plaatst en mogelijk maakt.

 

ENVISIONING MANAGEMENT CONSULTING ondersteunt haar klanten bij het bepalen van de strategie, het (her-)inrichten en/of aanpassen van de organisatie en het daadwerkelijk realiseren van deze strategie door de vertaling hiervan naar de gewenste organisatie veranderingen. Deze bestaan vaak uit het ontwikkelen en/of aantrekken van de gewenste competenties en mensen, processen en systemen en/of de besturing van de organisatie in onderlinge samenhang.

 

5

profiel | aanpak | portfolio | literatuur | relaties | publicaties | zoeken | contact | klachten | disclaimer